Zoznam zamestnancov

Priezvisko a meno
421 940 636 399
RNDr. Daniš Daniel421 902 986 236daniel.danis@novaky.sk
Ing. Ďubašáková Andrea421 915 706 744andrea.dubasakova@novaky.sk
EPIepi@novaky.sk
Furková Anna421 948 276 434anna.furkova@novaky.sk
Gajdošová Jana421 940 636 390jana.gajdosova@novaky.sk
Ing. Gombarčíková Lenka421 940 636 402lenka.gombarcikova@novaky.sk
PaedDr. Grmanová Mária421 948 117 278maria.grmanova@novaky.sk
Ing. Gundová Eva421 940 636 401eva.gundova@novaky.sk
Ing. Hajsterová Zuzana421 905 390 068zuzana.hajsterova@novaky.sk
Bc. Hartmanová Ľudmila421 918 591 031ludmila.hartmanova@novaky.sk
Horný Anton421 905 302 322anton.horny@novaky.sk
Hudecová Darina421 940 636 389darina.hudecova@novaky.sk
Jakubis Michal421 918 435 963michal.jakubis@novaky.sk
Ing. Kmeťová Ingrid421 940 636 400ingrid.kmetova@novaky.sk
Kováčová Miroslava421 940 636 388miroslava.kovacova@novaky.sk
Ing. Krajčí Ján421 905 571 118msp@novaky.sk
Macharová Eva421 940 636 392eva.macharova@novaky.sk
Mgr. Melišková Iveta421 905 486 678iveta.meliskova@novaky.sk
Mgr. Mištinová Gabriela421 940 636 386gabriela.mistinova@novaky.sk
Bc. Mištinová Zuzana421 948 761 476zuzana.mistinova@novaky.sk
Ing. Mokrišová Eva421 940 636 406eva.mokrisova@novaky.sk
Ing. Műllerová Lenka421 940 636 404lenka.mullerova@novaky.sk
Mgr. Oršula Milan421 940 636 385milan.orsula@novaky.sk
Ing. Paulík Peter421 918 483 608peter.paulik@novaky.sk
Ing. Peško Pavol421 940 636 393pavol.pesko@novaky.sk
Ing. Podivinská Lucia421 940 636 398lucia.podivinska@novaky.sk
Roháčová Monika421 940 636 394monika.rohacova@novaky.sk
Rusová Mariana421 940 636 396mariana.rusova@novaky.sk
Ing. Sigotská Erika421 940 636 405erika.sigotska@novaky.sk
Mgr. Sládkayová Petra421 905 486 689petra.sladkayova@novaky.sk
Spoločný mail SoÚ Sociálnesousocialne@novaky.sk
Spoločný mail SoÚ Stavebnésoustavebne@novaky.sk
Spoločný mail SoÚ Školstvosouskolstvo@novaky.sk
Stúpalová Marta421 940 636 403marta.stupalova@novaky.sk
Svitok Tomáš M. A.tomas.svitok@novaky.sk
Ing. arch. Šimánek Miloslav421 940 636 387miloslav.simanek@novaky.sk
Ing. Šimko Pavel421 940 636 391pavel.simko@novaky.sk
Štangová Dagmar421 940 636 395dagmar.stangova@novaky.sk
Ing. Trojanová Vladimíra421 915 703 543vladimira.trojanova@novaky.sk
Ing. Tulíková Aurélia421 940 636 407aurelia.tulikova@novaky.sk
Višňovská Mária
Záhonová Jana421 940 636 397jana.zahonova@novaky.sk
ZASADAČKA MsÚ (malá)zasadacka@novaky.sk
Židek Vladimír
Spolu: 45