Kontakty

Mestský úrad Nováky

Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Ekonomické oddelenie

Ing. Hajsterová Zuzana

Vedúca oddelenia

421 46 512 1520

421 905 390 068

zuzana.hajsterova@novaky.sk

Roháčová Monika

Referát finančný

421 46 512 1515

421 940 636 394

monika.rohacova@novaky.sk

Rusová Mariana

Referát daní a poplatkov

421 46 512 1517

421 940 636 396

mariana.rusova@novaky.sk

Svitok Tomáš M. A.

pomocný administratívny pracovník - chránené pracovisko

tomas.svitok@novaky.sk

Ing. Šimko Pavel

referát pre mzdy

421 46 512 1523

421 940 636 391

pavel.simko@novaky.sk

Štangová Dagmar

Referát finančný

421 46 512 1526

421 940 636 395

dagmar.stangova@novaky.sk

Záhonová Jana

Referát daní a poplatkov

421 46 512 1530

421 940 636 397

jana.zahonova@novaky.sk

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Ing. Gombarčíková Lenka

referent pre kultúru

421 940 636 402

lenka.gombarcikova@novaky.sk

Macharová Eva

Referát pre sociálne veci

421 46 512 1514

421 940 636 392

eva.macharova@novaky.sk

Mgr. Mištinová Gabriela

vedúca oddelenia

421 46 512 1514

421 940 636 386

gabriela.mistinova@novaky.sk

Ing. Paulík Peter

referent pre kultúru, TVN a videotext

421 918 483 608

peter.paulik@novaky.sk

Stúpalová Marta

knihovníčka

421 940 636 403

marta.stupalova@novaky.sk

kniznica@novaky.sk

Višňovská Mária

hospodársky pracovník, upratovačka

Židek Vladimír

údržbár - Dom kultúry

Oddelenie vnútornej správy

Gajdošová Jana

Referát pre evidenciu obyvateľstva, pokladňa

421 46 512 1529

421 940 636 390

jana.gajdosova@novaky.sk

Horný Anton

Referát verejnoprospešných prác

421 46 512 1521

421 905 302 322

anton.horny@novaky.sk

Hudecová Darina

Referát pre osvedčovanie podpisov a fotokópií, pokladňa

421 46 512 1529

421 940 636 389

darina.hudecova@novaky.sk

Jakubis Michal

Koordinátor aktivačných prác

421 46 512 1524

421 918 435 963

michal.jakubis@novaky.sk

Ing. Kmeťová Ingrid

Vedúca oddelenia

421 46 512 1532

421 940 636 400

ingrid.kmetova@novaky.sk

Ing. Kmeťová Ingrid

Referát pre personálnu agendu

421 46 512 1532

421 940 636 400

ingrid.kmetova@novaky.sk

Kováčová Miroslava

referent registratúry, podateľňa

421 46 512 1527

421 940 636 388

421 46 546 1219

miroslava.kovacova@novaky.sk

Ing. Műllerová Lenka

referát vnútornej správy

421 46 512 1519

421 940 636 404

lenka.mullerova@novaky.sk

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Referát drobných stavieb a projektový manager

421 46 512 1528

421 940 636 399

Ing. Gundová Eva

Referát pre veci majetkové a rozvoj mesta

421 46 512 1522

421 940 636 401

eva.gundova@novaky.sk

Ing. Podivinská Lucia

Referát pre veci živnostenské, životné prostredie, odpadové hospodárstvo a príprava projektov

421 46 512 1516

421 940 636 398

lucia.podivinska@novaky.sk

Ing. Trojanová Vladimíra

vedúca oddelenia

421 46 512 1518

421 915 703 543

vladimira.trojanova@novaky.sk

Podateľňa

Ing. Ďubašáková Andrea

421 46 512 1512

421 915 706 744

421 46 546 1219

andrea.dubasakova@novaky.sk

Kováčová Miroslava

421 46 512 1527

421 940 636 388

421 46 546 1219

miroslava.kovacova@novaky.sk

Pokladňa

Gajdošová Jana

421 46 512 1529

421 940 636 390

jana.gajdosova@novaky.sk

Hudecová Darina

421 46 512 1529

421 940 636 389

darina.hudecova@novaky.sk

Kancelária primátora

RNDr. Daniš Daniel

Primátor

421 46 512 1511

421 902 986 236

daniel.danis@novaky.sk

Ing. Ďubašáková Andrea

Sekretariát, podateľňa

421 46 512 1512

421 915 706 744

421 46 546 1219

andrea.dubasakova@novaky.sk

Bc. Mištinová Zuzana

referent pre projektové a investičné plánovanie

421 948 761 476

zuzana.mistinova@novaky.sk

Mgr. Oršula Milan

Prednosta

421 940 636 385

milan.orsula@novaky.sk

mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje

Ing. arch. Šimánek Miloslav

manažér pre investičné a projektové plánovanie

421 46 512 1518

421 940 636 387

miloslav.simanek@novaky.sk

Mestská polícia Nováky

Ing. Krajčí Ján

Náčelník

421 46 546 1118

421 905 571 118

msp@novaky.sk

vedie a riadi zamestnancov mestskej polície

Spoločný obecný úrad

Sociálne oddelenie

Mgr. Melišková Iveta

421 905 486 678

iveta.meliskova@novaky.sk

sousocialne@novaky.sk

Mgr. Sládkayová Petra

421 905 486 689

petra.sladkayova@novaky.sk

sousocialne@novaky.sk

Stavebné oddelenie

Furková Anna

referent

421 948 276 434

anna.furkova@novaky.sk

soustavebne@novaky.sk

Ing. Mokrišová Eva

odborný referent

421 940 636 406

eva.mokrisova@novaky.sk

soustavebne@novaky.sk

členenie podľa obcí:
Nováky (IBV), Čavoj, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Temeš, Valaská Belá

Ing. Sigotská Erika

odborný referent

421 940 636 405

erika.sigotska@novaky.sk

soustavebne@novaky.sk

členenie podľa obcí:
Nováky (podnikatelia, št. výst.), Dlžín, Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Kostolná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, Nitrica, Podhradie, Seč

Ing. Tulíková Aurélia

odborný referent

421 940 636 407

aurelia.tulikova@novaky.sk

soustavebne@novaky.sk

členenie podľa obcí:
Bystričany, Čereňany, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, Oslany, Radobica, Zemianske Kostoľany

Školstvo

PaedDr. Grmanová Mária

421 948 117 278

maria.grmanova@novaky.sk

souskolstvo@novaky.sk

Matričný úrad

Matričný úrad

Hudecová Darina

421 46 512 1529

421 940 636 389

darina.hudecova@novaky.sk